איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטינגר הפקיד   דראי (קסטוריאנו) ורוניק   פידלמן סאלי
ברושה לואיס   הובר (דרייפוס) סוזנה   פינברג אנדרה
גיסין ז'נט   לובמון ג'רמן   פלג לורנס
גיסין מוריס   מאייר (קליין) דניאלה   פלונץ (שליט) בניטה הלן
גיסין מרי   מיכאלי (שפירא) סופי תרז   רוזנפלד (אלקלעי) ליליאן
גיסין רונה   סלומון ליאון   שליט פרננד אדית אסתר
דיגור ז'סטין   סמול גבריאל