איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (עמבור) רותי   ישראלי זהר   קליין משה
איזנברג (אלטמן) רותי   כץ (שלומוביץ) יהודית   קרומהולץ (רוזנר) טובה
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   לב אריה   רוט אוריאל
דומבק (ינוביץ') טובה   מונק ריכרד   שינפלד ישראל
הופמן אהרון   נוסוביץ מרדכי   שקולסקי אברהם
וייס ארוין ישראל   פישר יוסף