איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן מאיר   כץ יוסף   רובוצ'ק שמעון
ברס פרנסי   ספקטור (וולף) שרה   שוורץ יוסף
הראל (הניגסבר) חיים   פטריאס מקס   שמרת (שטיאסני) צבי טומי
זיידמן רפאל   קאהן (איצקוביץ) ורדה    
יעקובוביץ דב   קאופטייל מיקי מנחם