איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשפיז משה   כהן יואל   צינוביץ יחיאל
בלומברג לאה   מורגנשטרן (צינוביץ) בתיה   רטנר (וולובלסקי) הניה
בלומברג (רטקובסקי) צפורה   מילר (קופרמן) אלקה   שיינפינקיל (שינפינקעל) אליהו
גולדהנד צבי   פסטרנק (קרייניוק) סימה