איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן שמעון   גולדמן (הירש) סימה   גרשט יצחק
אייזן יוסף   גורדון נחמן   לייזרוביץ אברהם
אלישיב יצחק   גורלסקי (אייזנרוביץ', גורלסקה) חנה   קורן ישעיהו
גוטגולד יעקב   גרובס ישראל   קמפינסקי שמעון
גוטגולד צפורה   גרשוני (גרשונוביץ) מקס   שביט (פיבישוביץ) גרשון