איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גבירץ אריה   פוטרמן אברהם שלמה   קירז'נר (הולצברג) רחל
גולדברג צבי   פיין (אכטמן) צביה   ריטר (גולדברג) חנה
גלובצ'יק (צ'רצביץ) אסתר   פלדמן אברהם