איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביקל (צונג) לאה   פלוטניק יצחק   שורץ שמעון
ברס (לחמן) טובה   צלליכין (ויגודסקי) שושנה   שמוטקין בנימין
גרינבלט אריה   קזושנר (אופנגל) רבקה    
וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   ריטר בן ציון