איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הוברמן (רטנר) לאה ליזה   כהן (מזובר) יוחנה   פרידמן ניסן
וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   עדן רייגרוד (רייגרודסקי) נורמן נחום   פרידמן (נוניונדסקי) רחל חיה
ינובסקי הינדה   פרומקיס אריה    
יניב (ינובסקי) יעקב   פרומקיס (פרידוביץ) רחל