איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גורנברג (פיינסוד) רחל   מטמן כהן (ברומר) פניה   קלר אשר
וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   סלובוצקי אגון יהושע   רפפורט (טוקולסקי) צפורה
ילובסקי אברהם   קטוביץ יעקב קובה