איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   גלס (צורי) דוידה   רגוניס יהודה
אבולעפיה בוסתנאי   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   רזניק (צורי) יהודית
אבולעפיה גדעון   טרכטנברג (רייפמן) אהובה   ריגר (אבולעפיה) אלישבע
אהרוני (כהן) מרים   כהנוב יעקב   שלוי (אבולעפיה) עליזה
בקנר (אבולעפיה) יעל   מזורסקי עזריה   שפירא שלמה
ברויטמן נתן   מנידור (גרבורג) מרים מימי