איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג חנן לייב   חופשי מאיר   רזניק מרים
איזנברג מרדכי   סטרוד יעקב   רזניק שמריהו
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   פישביין דב   שלנג (קגן) זלדה
ויצמן יחיאל   פישביין מרים