איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   גולדברג (פרייס) שרה   לובינסקי אליעזר פנחס
אייזן פישל פליקס   דנציגר קרון יעקב נחום   לנדוי (גרינברג) זהבה
אפשטיין (רובוביץ) אסתר הדסה   וינברג נחמן נתק   פינסקי לאון
אפשטיין זהבה גולדה   וינר נחה   רובינשטיין (פירשט) פרומה
בן שחר (משתילים) שאול   וינר נחום   ריינגולד חנה
גולדברג יהודה   יעבץ זוסמן זיגה   ריינגולד משה