איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (פרימן) רבקה   ויס מרדכי   עפרוני (סקוברונק) טוביה
אהרונסון (פלוטניק) צילה   ויס משה ברוך   פלמר צפורה
אוליאר חנוך   וירצר משה   קלוצמן סוניה
בלקינד (פרימן) פנינה   זרקובסקי שמחה   ראב"ד דן
בלקינד לרמן לאה   טביב (קנטרוביץ) חנה   רוזנשטיין (אלקון) אסתר
גולדשטיין דב   יודילוביץ (שץ) ונדה   שורצשטרק משה
גור אריה (אלקון) יהודית   יודילוביץ (פרימן) צפורה   שרגאי מנחם
גרינבלום יוסף   ליבונטין (פאפע) מניה   שריג (פלנר) רותי
גרינבלט (סטרובסקי) לאה   ליכטנשטיין חיים ישראל   תאומים פרנקל משה
הראל (ויס) יהודה   מימון מנחם מנדל   תמרי בן ציון
וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית   נתניהו בן ציון    
ויס אהרן   סלובוצקי (לוין) פניה צפורה