איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור (בילר) זהבה   ארנהיים סילביה אדית שרה   שינברג משה
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   פוקס אלימלך מקס   שינדלר ישעיהו
אלבר (ברגר) גרשון   שטרסלר אהרון   שינדלר (גולדשטיין) פנינה