איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטינמן מיכאל   שמיר (דויטש) רחל   שקובסקי (גלזר) רעיה
שידלוביצקי יוסף   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה   שרמן גרשון
שירצקי פייגה   שמר (שמרקוביץ) מרדכי   שרמן משה
שלינגבוים משה   שמשלביץ שלמה   שרשבסקי זונדל
שלינגבוים (קוטקובסקי) צפורה   שנהב (פינקלשטיין) חיים   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה   שפירא (מילר) אסתר   תורן (הלוי) רחל שלי
שמוקלר יצחק   שפרן יצחק   תפוח משה
שמורק ליבה   שפרן (גלבר) נעימה