איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטינמן אבא נתן   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה   שפרן (גלבר) נעימה
שטינמן אברהם   שמוקלר יצחק   שקובסקי (גלזר) רעיה
שטינמן אהרון   שמורק ליבה   שרמן גרשון
שטינמן דוד   שמיר (דויטש) רחל   שרמן משה
שטינמן ישראל   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה   שרף חיים
שטינמן מיכאל   שמר (שמרקוביץ) מרדכי   שרשבסקי זונדל
שידלוביצקי יוסף   שמשלביץ שלמה   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
שירצקי פייגה   שנהב (פינקלשטיין) חיים   תורן (הלוי) רחל שלי
שלינגבוים משה   שפירא (מילר) אסתר   תפוח משה
שלינגבוים (קוטקובסקי) צפורה   שפרן יצחק