איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שורצשטרק (שיבק) צינה   שירצקי פייגה   שפירא (מילר) אסתר
שטויער יעקב   שלינגבוים משה   שפרן יצחק
שטיין (גולדמן) חנה   שלינגבוים (קוטקובסקי) צפורה   שפרן (גלבר) נעימה
שטינברג משה   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה   שקובסקי (גלזר) רעיה
שטינמן אבא נתן   שמוקלר יצחק   שרמן גרשון
שטינמן אברהם   שמורק ליבה   שרמן משה
שטינמן אהרון   שמיר (דויטש) רחל   שרף חיים
שטינמן דוד   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה   שרשבסקי זונדל
שטינמן ישראל   שמר (שמרקוביץ) מרדכי   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
שטינמן מיכאל   שמשלביץ שלמה   תורן (הלוי) רחל שלי
שידלוביצקי יוסף   שנהב (פינקלשטיין) חיים   תפוח משה