איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שוורץ (מימון) בלומה   שטינמן ישראל   שנהב (פינקלשטיין) חיים
שוחט משה דב   שטינמן מיכאל   שניידרמן מתתיהו אברהם
שוחטוביץ אריה   שידלוביצקי יוסף   שפירא (מילר) אסתר
שולמן צבי   שירצקי פייגה   שפרן יצחק
שוסהיים משה אליהו   שלינגבוים משה   שפרן (גלבר) נעימה
שורץ מרים   שלינגבוים (קוטקובסקי) צפורה   שקובסקי (גלזר) רעיה
שורצשטרק (שיבק) צינה   שמואלזון ישה יעקב   שרמן גרשון
שטויער יעקב   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה   שרמן משה
שטיין (גולדמן) חנה   שמוקלר יצחק   שרף חיים
שטינברג משה   שמורק ליבה   שרשבסקי זונדל
שטינמן אבא נתן   שמיר (דויטש) רחל   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
שטינמן אברהם   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה   תורן (הלוי) רחל שלי
שטינמן אהרון   שמר (שמרקוביץ) מרדכי   תפוח משה
שטינמן דוד   שמשלביץ שלמה