איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קפלן משה   רבינוביץ שמשון   רויז צילה
קרויזמן חיים   רגב (יורוזדיצקי) גינה   רויך יוסף
קרויזמן (פלונטין) צפורה   רובינשטיין נתן   רום (וורם) אורי
קרומהולץ מאיר   רוגוטנר אליהו   רונן שאול
קרון דב   רוזנבלום ישעיהו   רוס משה
קרון שמואל דב   רוזנבלום (יזרעאל) רחל   רופין ארתור
קרוניק שלמה   רוזנברג יוסף   רותם (רוטר) אברהם
קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   רוזנברג יצחק   רטנר (קנופמכר) אסתר
קרלין (קפלן) רחל   רוזנברג ישראל   רטנר מאיר
קרני (וולובלסקי) אשר   רוזנס נפתלי   רייך יהודה
קרני (וולובלסקי) משה   רוזנפלד טוביה   רייך רבקה
קרסנובסקי מיכאל   רוזנפלד יוסף   רינגר יוסף
קרסנובסקי (בקר) נחמה   רוזנפלד שרגא   רינגר מאיר
קרקובסקי אשר ברוך   רוזנר (ראוכברגר) חנה   רכטמן (איסרוק) יפה
קרקובסקי טובה גיטל הינדה   רוזנר צבי   רכטר אהרון
ראש (חוינה) פנינה   רוטמן (ציטרינובסקי) רבקה   רפפורט חנן
רבינוביץ אברהם יצחק   רוטנברג משה   רצ'בסקי (ולד) יפה
רבינוביץ אהרון   רוטנברג (וורצמן) שפרינצה   שביט (פוקס) נעמי
רבינוביץ סוניה שרה   רוטנשטיין אברהם פיליפ   שדר (רוזנשטוק) אביגדור
רבינוביץ רעיה   רויז יוסף   שובינסקי יצחק