איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרוניק שלמה   רוזנברג ישראל   רטנר מאיר
קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   רוזנס נפתלי   רייך יהודה
קרלין (קפלן) רחל   רוזנפלד טוביה   רייך רבקה
קרני (וולובלסקי) אשר   רוזנפלד יוסף   רכטמן (איסרוק) יפה
קרני (וולובלסקי) משה   רוזנפלד שרגא   רכטר אהרון
קרסנובסקי מיכאל   רוזנר (ראוכברגר) חנה   רפפורט חנן
קרסנובסקי (בקר) נחמה   רוזנר צבי   רצ'בסקי (ולד) יפה
ראש (חוינה) פנינה   רוטמן (ציטרינובסקי) רבקה   שביט (פוקס) נעמי
רבינוביץ אברהם יצחק   רוטנברג משה   שדר (רוזנשטוק) אביגדור
רבינוביץ אהרון   רוטנברג (וורצמן) שפרינצה   שובינסקי יצחק
רבינוביץ סוניה שרה   רוטנשטיין אברהם פיליפ   שוורץ (מימון) בלומה
רבינוביץ רעיה   רויז יוסף   שוחט משה דב
רבינוביץ שמשון   רויז צילה   שוחטוביץ אריה
רגב (יורוזדיצקי) גינה   רויך יוסף   שולמן צבי
רובינשטיין נתן   רום (וורם) אורי   שוסהיים משה אליהו
רוגוטנר אליהו   רונן שאול   שורץ מרים
רוזנבלום ישעיהו   רוס משה   שורצשטרק (שיבק) צינה
רוזנבלום (יזרעאל) רחל   רופין ארתור   שטויער יעקב
רוזנברג יוסף   רותם (רוטר) אברהם   שטיין (גולדמן) חנה
רוזנברג יצחק   רטנר (קנופמכר) אסתר   שטינברג משה