איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרלמן נחמן   קארש בן ציון   קימל אלי אליעזר
פרנקל (נוידורף) גניה   קארש (מנדל) נחה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל
פרשוב אלימלך   קביסניק שמחה   קירשט (גבירץ) שרה
פרשוב זיסל נעמי   קגן אידל   קלנר שלום
פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה   קדם יהודה   קלס רבקה
פשיגודה ישראל   קובלסקי (אברוך) פנינה   קמחי (מילהלטר) דוד
צ'רנוב חיה   קוזניק ליפא   קמחי (גלרנט) זלטה
צוהר (וולובלסקי) עליזה   קוטלובסקי (הנס) שושנה   קמפינסקי משה
צוקרמן יעקב   קויפמן ינטה   קנר אהרון
ציגלרויט (מפה) חוה   קויפמן (קורקובי) פנינה   קנר (גולדשטיין) טוני יונה
ציטרינובסקי חנה   קויפמן שמואל   קנר (נסטל) לוטה
ציטרינובסקי נתן   קולדין (גרשון) פנינה   קנר ליאו אריה
צייזלר (רטר) עדה אדלה   קומרוב ברוניה   קנר שמואל
צימבלר משה   קוסובסקי חיים   קפלינסקי ישראל
ציפרשטיין יצחק   קוסובסקי מרדכי   קפלן יעקב
ציפרשטיין שולמית   קופמן (גולדקורן) אסתר   קפלן לאה
צליל (קליינמן) אלה   קופמן יוסף   קפלן לייבו אריה
צלניקר שלום מאיר   קטוביץ יהודה דודי   קפלן משה
צמיר (צימרמן) אלימלך   קטוביץ צבי   קרויזמן חיים
קאופר שלמה   קטוביץ (הנדלר) רחל   קרויזמן (פלונטין) צפורה