איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ניבוד חיים   פאר (פינקלמן) חנוך   פישמן ישראל
סגל (אופנהיים) ז'נין   פבר חיים   פישצלסקי נח
סגל חיים יהודה   פדר (פרידמן) חיה   פישר (מילנרסקי) רחל
סולומונוביץ ישראל צבי   פדר חיים   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה
סטרנס (שטיינמן) טובה   פדר יצחק   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה
סיטקוב (גינזבורג) רחל   פדרמן דוד   פנחסוביץ (סירקיס) מרים
סימנסקי אליהו   פולק (אברמוביץ) חיה   פניגשטיין משה
סימנסקי שמואל סם   פולק יעקב   פניגשטיין צפורה פלה
סלומון (המבורגר) איטקה יהודית   פומרוק משה   פניק (בלושטיין) הניה
סמברג ירחמיאל   פומרנץ (פרסטנפלד) בתיה   פסטרנק משה
סמברג רבקה   פומרנץ מרדכי   פקולה נתן
סמולר שמואל   פופקו ישראל לולק   פרום יחיאל
סמולר (שבץ) שרה   פופקו ראובן   פרוסקובר הניה
סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי   פוקס (לינשוף) רוזה שושנה   פרידמן חיים
סנדזר שלמה   פידלמן (רוזנפלד) חנה   פרידמן מרים
סנה (קלינבוים) משה   פידלמן שאול   פרידר דב
ספיבק שלום   פינברג (אלוני לינדה) יפה   פרידריך ישעיהו
ספקטור מאיר   פינקלמן מרדכי   פריטל (פרמולניק) מנחם
עוקשי שולמית   פיסרו דוד   פריימרק ירחמיאל
עינב (וינלגר) גדעון   פישל נחמיה   פרלמוטר אברהם