איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לבנט משה   לשם (גלוברמן) חדוה   מילר (לנצביצקי) רחל
לובלינסקי יצחק   מאור (מסינג) קלמן   מילר שמעון
לובלינר משה   מבורך (אוסטרובסקי) משה   מיצמכר (ידיס) חיה שרה
לוין יחזקאל   מוגנשטרן תמרה   מיצמכר (וינברג) רחל
לוין יצחק   מודריקמן משה   מירון (מרנשטיין) ישעיהו
לוין (גראוער) פרידה   מוסקוביץ זאב   מלובני דוד
לוין צבי חיים   מוסקוביץ (בליצשטיין) פנינה   מלחי (זלצמן) ישראל זולץ
לויפר הרמן צבי   מורגנשטרן חיים   מלמד (קויפמן) חנה
לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל   מורגנשטרן (אברהמית) חנה   מלמן יוסי
לוקשין (בלוך) רחל   מורגנשטרן חנה   מרגלית (מרגוליס) דוד
לזובסקי יוסף   מורגנשטרן יהושע   מרומי משה
לזובסקי (וולינסקי) שפרה   מורגנשטרן יעקב   נהמי חנה
לזנגה (פדר) מרים   מורגנשטרן יצחק   נובופרוצקי בנימין
ליבוביץ מרדכי צבי   מיודובסקי (ילין) מלכה   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
ליבל שלמה   מיט גוטי   נוברגי אלחנן
ליברמן אפרים   מיט פנחס   ניבוד חיים
לנדה מנחם   מייטליס יוסף   סגל (אופנהיים) ז'נין
לפידות אליעזר   מיכאלי יצחק   סגל חיים יהודה
לרמן (דיסטנפלד) שושנה   מילר (וורנובסקי קוזלובסקי) חיה   סולומונוביץ ישראל צבי
לרנר שמשון   מילר לייבל אריה   סטרנס (שטיינמן) טובה