איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לבה (שטינמן) צפורה   לרמן (דיסטנפלד) שושנה   מילר (וורנובסקי קוזלובסקי) חיה
לבזובסקי יעקב   לרנר שמשון   מילר לייבל אריה
לבנט משה   לשם (גלוברמן) חדוה   מילר (לנצביצקי) רחל
לובלינסקי יצחק   מאור (מסינג) קלמן   מילר שמעון
לובלינר משה   מבורך (אוסטרובסקי) משה   מיצמכר (ידיס) חיה שרה
לוין יחזקאל   מוגנשטרן תמרה   מיצמכר (וינברג) רחל
לוין יצחק   מודריקמן משה   מירון (מרנשטיין) ישעיהו
לוין (גראוער) פרידה   מוסקוביץ זאב   מלובני דוד
לוין צבי חיים   מוסקוביץ (בליצשטיין) פנינה   מלחי (זלצמן) ישראל זולץ
לויפר הרמן צבי   מורגנשטרן חיים   מלמד (קויפמן) חנה
לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל   מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה   מלמן יוסי
לוקשין (בלוך) רחל   מורגנשטרן חנה   מלניק שיינה שושנה
לזובסקי יוסף   מורגנשטרן יהושע   מלניק שמואל
לזובסקי (וולינסקי) שפרה   מורגנשטרן יעקב   מרגלית (מרגוליס) דוד
לזנגה (פדר) מרים   מורגנשטרן יצחק   מרומי משה
ליבוביץ מרדכי צבי   מיודובסקי (ילין) מלכה   נהמי חנה
ליבל שלמה   מיט (דרילין) גיטל חיה   נובופרוצקי בנימין
ליברמן אפרים   מיט פנחס   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
לנדה מנחם   מייטליס יוסף   נוברגי אלחנן
לפידות אליעזר   מיכאלי יצחק   ניבוד חיים