איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ולרויק יחיאל   חומסקי דב   יזרעאל צבי
וקסלר (קפלן) טובה   חיימוביץ שמאי   יזרעאלי משה
וקסלר יהושע   חנלס אברשה   ימפולר אריה אשר
ורטהיים מתתיהו   טומקין ישראל   ימשון יוסף
ורניק ישראל   טוניס (פרידפלד) צפורה   ימשון (רובינשטיין) שרה
זהבי צבי   טוניס שלמה   יניב (בירמן) מרים
זודקביץ טוביה   טורבינר (שרשבסקי) לאה   יניב (גלר) צביה
זומר פייבל שרגא   טורצקי (רבינוביץ) חנה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
זוסמן (מונטג) הדסה   טיטלבוים מרדכי   יעבץ (ברמן) אסתר
זיו יעקב   טייבר מנחם   יעקובוביץ (ויס) אסתר
זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה   טיכמן יהודה   יעקובוביץ פרידה
זינגר שמואל לודמיר   טלר משה   יפה (שר) רחל ססי
זיסמן זליג   טלר שלום   ישיביץ מרדכי
זלינגר שמואל   טמקין מרדכי   ישראלסקי אייזיק
זלמנסון (שטיין) יהודית   טנדטניק מאיר   כהן יוסף
זמורה (פרנקל) משה   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד   כספי (גוגול) בתיה
חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   ידידיה (גרשט) זהבה   כספי יואל
חוברה צבי   יולני יעקב   כץ אברהם
חוינה (פייגנבאום) בתיה בשה   יזרסקי (וולמן) חנה   כץ אפרים
חוינה (אורמן) רבקה   יזרעאל זאב   כץ דוד