איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גרינברג ברוך   הוברמן (זיסל) מרים   וילסון שושנה ג'ני
גרינברג שלמה   הוברמן שלמה   וינברג תמר
גרינוולד אריה   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה   וינטר (טרסטרגר) חנה
גרשט אברהם   הייפרט (חוינה) יוכבד   וינטר יהודה
גרשט בלומה   הילמן אהרון ברוך   וינטר פישל אפרים
גרשט חנוך   הילמן (פוקס) צביה רחל   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה
גרשט מרדכי   הירש (הוס) פולה פרלה   וינלגר (הדר) יהודית
גרשט נחמה   הלוי (יוסילביץ') אסתר   וינלגר צבי
גרשט (בוצ'ן) שרה   הרשקוביץ אברהם   וינר יהודה
דגני יוסף   ווטרמן אליהו   וינשלבוים אברהם
דויטש (שרולוב) צפורה   וולובלסקי אלימלך   ויסברג זאב
דומבק אהרון   וולובלסקי (קובל) בתיה   ויסמן אברהם אדולף
דומבק זלמן   וולובלסקי דוד   וירצר (זוסמן) שרה
דומבק ראובן   וולובלסקי ישראל   ולד אליעזר
דומנוביץ משה   וולובלסקי מרדכי   ולד יוסף
דים יוסף   ויגלר מרדכי   ולד שמואל
דימנט שלמה   ויטורז' (קופלוביץ) רחל   ולרויק יחיאל
דנקוביץ (גורודצקי) מרים   וייס שרה   וקסלר (קפלן) טובה
דשבסקי (זיפקינד) בלה   וילבוש (וילבושביץ) נחום   וקסלר יהושע
הוברמן (אברוך) חסידה   וילנר אלטס   ורטהיים מתתיהו