איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גלר ישראל   דנקוביץ (גורודצקי) מרים   וייס שרה
גניסוצקי זאב   דשבסקי (זיפקינד) בלה   וילבוש (וילבושביץ) נחום
גרינברג אלתר   הוברמן (אברוך) חסידה   וילנר אלטס
גרינברג ברוך   הוברמן (זיסל) מרים   וילסון שושנה ג'ני
גרינברג שלמה   הוברמן שלמה   וינברג תמר
גרינוולד אריה   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה   וינטר (טרסטרגר) חנה
גרשט אברהם   הייפרט (חוינה) יוכבד   וינטר יהודה
גרשט בלומה   הילמן אהרון ברוך   וינטר פישל אפרים
גרשט חנוך   הילמן (פוקס) צביה רחל   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה
גרשט מרדכי   הירש (הוס) פולה פרלה   וינלגר (הדר) יהודית
גרשט נחמה   הלוי (יוסילביץ') אסתר   וינלגר צבי
גרשט (בוצ'ן) שרה   הרשקוביץ אברהם   וינר יהודה
דגני יוסף   ווטרמן אליהו   וינשטיין מרדכי
דויטש (שרולוב) צפורה   וולובלסקי אלימלך   וינשלבוים אברהם
דומבק אהרון   וולובלסקי (קובל) בתיה   ויסברג זאב
דומבק זלמן   וולובלסקי דוד   ויסמן אברהם אדולף
דומבק ראובן   וולובלסקי ישראל   וירצר (זוסמן) שרה
דומנוביץ משה   וולובלסקי מרדכי   ולד אליעזר
דים יוסף   ויגלר מרדכי   ולד יוסף
דימנט שלמה   ויטורז' (קופלוביץ) רחל   ולד שמואל