איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבני (קניגשטיין) עמוס   אוצפ יצחק   בורק יוסף
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אורבך חיים   בטלמן (קורפיסט) סופי
אברוך חנינא   אייזן גרשון   ביבר מאיר אליהו
אברוך יצחק אייזיק   אלוני (דמב) זאב   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה
אברוך משה   אלוני ישראל   ביגלמן שלמה
אברוך נתן   אלישיב (וינר) מרגלית   ביץ (לנדגרטן) חוה
אברוך שבתאי   אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   ביקל (קרטגנר) שרה
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אנגל (ספקטור) צפורה   בירנבוים אברהם
אברמוביץ משה   אפלשטיין יעקב יקי   בירנבוים יוסף
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   ארגוב (מילר) בלה בלהה   בכרך מרדכי
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ארום שמואל   בלום (ארטן) אסתר
אהל מילא   ארליך דב   בלנקוטנר (הנדלר) רחל
אהרוני (רוז'ה) הניה   ארליך נח נחום   בן אליהו יעקב
אהרונסון פריץ   ארליך שלמה   בן דוד (וקסלר) צפורה
אולבסקי משה   אררט (ארטן) ניסן   בן דוד (צפניק) שלמה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בן סירא (באטוס) אנקה חנה
אוסטרוויל יוסף   אשכולי (הורנפלד) מרים   בן שחר (פרידמן) דינה
אופנהיים שמואל צבי   אשל (נפרסטק) צבי   בס אשר
אוצפ בן עמי   בוברוביץ רחל   בס (פישר) יוכבד
אוצפ (קפלן) יוכבד   בומקולר שמחה   בק (שטינברג) אלטה בתיה