איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבני (קניגשטיין) עמוס   אוצפ (קפלן) יוכבד   אשל (נפרסטק) צבי
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אוצפ יצחק   בוברוביץ רחל
אברוך חנינא   אורבך חיים   בומקולר שמחה
אברוך יצחק אייזיק   אייזן גרשון   בורנשטיין זיסמן
אברוך משה   אילת (איליטוביץ) אליהו אלי   בורק יוסף
אברוך נתן   אילת (איליטוביץ) יונה   בזוזה (זיידנברב) ליבה אהובה
אברוך שבתאי   אלוני (דמב) זאב   בטלמן (קורפיסט) סופי
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אלוני ישראל   ביבר מאיר אליהו
אברמוביץ משה   אלישיב (וינר) מרגלית   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   ביגלמן שלמה
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   אנגל (ספקטור) צפורה   ביץ (לנדגרטן) חוה
אהל מילא   אפלשטיין יעקב יקי   ביקל (קרטגנר) שרה
אהרוני (רוז'ה) הניה   ארגוב (מילר) בלה בלהה   בירנבוים אברהם
אהרונסון פריץ   ארום שמואל   בירנבוים יוסף
אולבסקי משה   ארליך דב   בכרך מרדכי
אולדנפרב ישראל   ארליך נח נחום   בלאושטיין אורי
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ארליך שלמה   בלום (ארטן) אסתר
אוסטרוויל יוסף   אררט (ארטן) ניסן   בלנקוטנר (הנדלר) רחל
אופנהיים שמואל צבי   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בן אליהו יעקב
אוצפ בן עמי   אשכולי (הורנפלד) מרים   בן דוד (וקסלר) צפורה