איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אלוני (דמב) זאב   ביגלמן שלמה
אברוך חנינא   אלוני ישראל   ביץ (לנדגרטן) חוה
אברוך יצחק אייזיק   אלישיב (וינר) מרגלית   ביקל (קרטגנר) שרה
אברוך משה   אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בירנבוים אברהם
אברוך נתן   אנגל (ספקטור) צפורה   בירנבוים יוסף
אברוך שבתאי   אפלשטיין יעקב יקי   בכרך מרדכי
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   ארגוב (מילר) בלה   בלום (ארטן) אסתר
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   ארליך דב   בלנקוטנר (הנדלר) רחל
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ארליך נח נחום   בן אליהו יעקב
אהל מילא   ארליך שלמה   בן שחר (פרידמן) דינה
אהרונסון פריץ   אררט (ארטן) ניסן   בס אשר
אולבסקי משה   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בס (פישר) יוכבד
אוסטרוויל יוסף   אשכולי (הורנפלד) מרים   בק אלטה בתיה
אופנהיים שמואל צבי   בוברוביץ רחל   בקר אריה
אוצפ בן עמי   בומקולר שמחה   בקר יעקב
אוצפ (קפלן) יוכבד   בורק יוסף   בקר יצחק
אוצפ יצחק   בטלמן (קורפיסט) סופי   בקר מנחם
אורבך חיים   ביבר מאיר אליהו   בקר פרידה
אייזין גרשון   ביבר (רורמן) עדנה   בקר צדוק
אייזן יוסף   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה   בקר רחל