איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבני (קניגשטיין) עמוס   אוצפ (קפלן) יוכבד   אשל (נפרסטק) צבי
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אוצפ יצחק   בוברוביץ רחל
אברוך חנינא   אורבך חיים   בומקולר שמחה
אברוך יצחק אייזיק   אייזן גרשון   בורק יוסף
אברוך משה   אילת (איליטוביץ) אליהו אלי   בזוזה (זיידנברב) ליבה אהובה
אברוך נתן   אילת (איליטוביץ) יונה   בטלמן (קורפיסט) סופי
אברוך שבתאי   אלוני (דמב) זאב   ביבר מאיר אליהו
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אלוני ישראל   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה
אברמוביץ משה   אלישיב (וינר) מרגלית   ביגלמן שלמה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   ביץ (לנדגרטן) חוה
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   אנגל (ספקטור) צפורה   ביקל (קרטגנר) שרה
אהל מילא   אפלשטיין יעקב יקי   בירנבוים אברהם
אהרוני (רוז'ה) הניה   ארגוב (מילר) בלה בלהה   בירנבוים יוסף
אהרונסון פריץ   ארום שמואל   בכרך מרדכי
אולבסקי משה   ארליך דב   בלאושטיין אורי
אולדנפרב ישראל   ארליך נח נחום   בלום (ארטן) אסתר
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ארליך שלמה   בלנקוטנר (הנדלר) רחל
אוסטרוויל יוסף   אררט (ארטן) ניסן   בן אליהו יעקב
אופנהיים שמואל צבי   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בן דוד (וקסלר) צפורה
אוצפ בן עמי   אשכולי (הורנפלד) מרים   בן דוד (צפניק) שלמה