איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבני (קניגשטיין) עמוס   אורבך חיים   ביבר (רורמן) עדנה
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אייזן גרשון   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה
אברוך חנינא   אלוני (דמב) זאב   ביגלמן שלמה
אברוך יצחק אייזיק   אלוני ישראל   ביץ (לנדגרטן) חוה
אברוך משה   אלישיב (וינר) מרגלית   ביקל (קרטגנר) שרה
אברוך נתן   אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בירנבוים אברהם
אברוך שבתאי   אנגל (ספקטור) צפורה   בירנבוים יוסף
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אפלשטיין יעקב יקי   בכרך מרדכי
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   ארגוב (מילר) בלה בלהה   בלום (ארטן) אסתר
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ארליך דב   בלנקוטנר (הנדלר) רחל
אהל מילא   ארליך נח נחום   בן אליהו יעקב
אהרוני (רוז'ה) הניה   ארליך שלמה   בן דוד (וקסלר) צפורה
אהרונסון פריץ   אררט (ארטן) ניסן   בן דוד (צפניק) שלמה
אולבסקי משה   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בן סירא (באטוס) אנקה חנה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   אשכולי (הורנפלד) מרים   בן שחר (פרידמן) דינה
אוסטרוויל יוסף   בוברוביץ רחל   בס אשר
אופנהיים שמואל צבי   בומקולר שמחה   בס (פישר) יוכבד
אוצפ בן עמי   בורק יוסף   בק אלטה בתיה
אוצפ (קפלן) יוכבד   בטלמן (קורפיסט) סופי   בקר אריה
אוצפ יצחק   ביבר מאיר אליהו   בקר יעקב