איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אייזן גרשון   ביבר (רורמן) עדנה
אברוך חנינא   אייזן יוסף   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה
אברוך יצחק אייזיק   אלוני (דמב) זאב   ביגלמן שלמה
אברוך משה   אלוני ישראל   ביץ (לנדגרטן) חוה
אברוך נתן   אלישיב (וינר) מרגלית   ביקל (קרטגנר) שרה
אברוך שבתאי   אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בירנבוים אברהם
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אנגל (ספקטור) צפורה   בירנבוים יוסף
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   אפלשטיין יעקב יקי   בכרך מרדכי
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ארגוב (מילר) בלה בלהה   בלום (ארטן) אסתר
אהל מילא   ארליך דב   בלנקוטנר (הנדלר) רחל
אהרוני (רוז'ה) הניה   ארליך נח נחום   בן אליהו יעקב
אהרונסון פריץ   ארליך שלמה   בן סירא (באטוס) אנקה חנה
אולבסקי משה   אררט (ארטן) ניסן   בן שחר (פרידמן) דינה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בס אשר
אוסטרוויל יוסף   אשכולי (הורנפלד) מרים   בס (פישר) יוכבד
אופנהיים שמואל צבי   בוברוביץ רחל   בק אלטה בתיה
אוצפ בן עמי   בומקולר שמחה   בקר אריה
אוצפ (קפלן) יוכבד   בורק יוסף   בקר יעקב
אוצפ יצחק   בטלמן (קורפיסט) סופי   בקר יצחק
אורבך חיים   ביבר מאיר אליהו   בקר מנחם