איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן עוזיאל ניסים   יעקובי (עזרא) נאוה   עזומי יוסף
גורגי מוריס   כהן עזרא   עזר ציון
דרור זמיר   לוי עובדיה   רודה אמנון
זהבי (זיבלין) אפרים   עוזי יחזקאל