איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (גולדשטיין) חרות   ברניצקי (זלטורוב) חנה   מושין (עלי) קלמן אליהו
בארי (אפשטיין) מיכאל   ברניצקי נתן   פיין יהודה
ברניצקי אלידע   ברניצקי (דייב) עמינדב   פרימן בניהו
ברניצקי אלכסנדר   הרשקוביץ (פרימן) חולדה   שטרן (פיין) רבקה