איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (גולדשטיין) חרות   ברניצקי (זלטורוב) חנה   פיין יהודה
בארי (אפשטיין) מיכאל   ברניצקי נתן   פרימן בניהו
ברניצקי אלידע   ברניצקי (דייב) עמינדב   שטרן (פיין) רבקה
ברניצקי אלכסנדר   הרשקוביץ (פרימן) חולדה