איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון (קוזי) מאירה   כהן (סלמה) חיים   ענתבי אברהם אלברט
גולדין זלמן   לוי (טורקיה) גניה   פאפו אדלה
טורקיה שלמה   לוי קוברסי (טורקיה) עליזה   קוזי יוסף נחום
יאבו משה מוסה   מזרחי (זיתוני) מרדכי   קוזי משה