איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (זילברשטיין) תחיה   וינדמן (פרס) אורה   קלינגר (קרלין) מאירה
גילר צבי   זטוצקי (רוז'נסקי) הדסה   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
דומב (לוין) נירה   לוין בנימין   רוז'נסקי אריה
הרשקוביץ אליהו   לוין חיים   שריד (גילר) עמליה
הרשקוביץ יגאל   לוין חנוך