איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (זילברשטיין) תחיה   זטוצקי (רוז'נסקי) הדסה   קלינגר (קרלין) מאירה
גילר צבי   לוין בנימין   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
דומב (לוין) נירה   לוין חיים   רוז'נסקי אריה
הרשקוביץ אליהו   לוין חנוך   שריד (גילר) עמליה
הרשקוביץ יגאל   מוגילבסקי משה    
וינדמן (פרס) אורה   נחימוביץ (מוגילבסקי) תהילה