איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
און אברהם   דוד (פרץ) אסתר   קלימקר הרי
אלמוזנינו אלברט   הדה רינה   שושן (קלימקר) אלזה
אפרים (חפותה) ז'קלין   הלפרין (שניאור) שושנה   שמאי (ביטון) שולה שולמית
בן זקן אהרון   טביב (עייש) מיכל    
גולן מישל   פרץ מרדכי