איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
און אברהם   גולן מישל   פרץ מרדכי
אלמוזנינו אלברט   הדה רינה   קלימקר הרי
אפרים (חפותה) ז'קלין   הלפרין (שניאור) שושנה   שושן (קלימקר) אלזה
בן זקן אהרון   טביב (עייש) מיכל   שמאי (ביטון) שולה שולמית