איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפשטיין דוד   נוימן בנימין   פרבר (חבובה) הלן
ארנון (כהן עיראקי) משה   נוימן ליאון אריה   פרבר יוסף ג'וסי
ברקמן ליאון   נוימן עזרא   קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה
גלין ג'ורג'   סיאמה (מאייר) רוזי   קרישבסקי לילי
חומה אליהו (אלי) משה   סרקיס (גלין) אולגה   רופמן אריה ליאון
לוטרל (גלין) בטי ברטה קלרה   סרקיס סרג'   רופמן בוריס דב
מאירוביץ (פרבר) רינה בלה   פילבסקי (פרבר) מרסל דליה    
נוימן בן סירא   פרבר גסטון גדליה