איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (נאור) לאה   מאירוביץ עמנואל   פרידמן יצחק
אלכמיסטר (זרוק) פלורה   מושין דוד   פרידמן רחל
אריה (הורביץ) תמירה   מושין קלמן אליהו   פרידמן שרה
גולן (מזרחי) רינה   מזרחי אנט   צינוביץ (קרצ'בסקי) יהודית
גכטמן גדעון   מזרחי סעדיה   קוחנסקי (בן זאב) שרה
גרפינקל ז'ק יעקב   מרשל (שמש) ברנרד   קלדרון (יעבץ) אסתר
דמול אברהם   נחמיאס (ניסים) נח   קלדרון ריקה
המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   נמרי (פרידמן) בלה בלהה   קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה
ויסמן יגאל   עוקשי שמחה   קלס (זיידמן) שולמית
ויסמן רענן   פאפו אלברט   קרניאל לוסי
יפת סלומון   פאפו ריקה   קרצ'בסקי יעקב
ישראל (פרבר) אני   פינברג בוריס   רוט (רוזנפלד) צפורה
לוי יצחק זקי   פלצ'י אדי אדמונד   שפירא משה
מאייר בנימין   פלצ'י (הורביץ) לאורה   שפר (פסלר) רותי
מאייר דניאל   פרבר אברהם    
מאייר הנרי חיים   פרבר (שטיינברג) חיה לואיז