איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב (זיסלמן) עליזה פרידה   וינברג יהושע   כצלר (וינברג) ניוטה חנה
בנינסון (לוין) יהודית   וינברג ישעיהו   מזל אליעזר
בנינסון עמנואל   וינברג (מונבז) מניה-מיכלה   סגל שמואל
גורה משה   וינברג משה   רפפורט יוסף
וינברג אלחנן   וינברג שמעון   רפפורט (וינברג) תמרה
וינברג זלה   ויסמן (בנינסון) בלה   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
וינברג חיים   ויסמן (בנינסון) רוחמה   שפירא שרה פיגה