איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב (זיסלמן) עליזה פרידה   וינברג ישעיהו   מזל אליעזר
בנינסון (לוין) יהודית   וינברג מניה-מיכלה   סגל שמואל
בנינסון עמנואל   וינברג משה   רפפורט יוסף
גורה משה   וינברג שמעון   רפפורט (וינברג) תמרה
וינברג אלחנן   ויסמן (בנינסון) בלה   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
וינברג זלה   ויסמן (בנינסון) רוחמה   שפירא שרה פיגה
וינברג חיים   כצלר (וינברג) ניוטה חנה