איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדלשטיין גדעון   וינברג יהושע   מזל אליעזר
אושרוב (זיסלמן) עליזה פרידה   וינברג ישעיהו   סגל שמואל
בנינסון (לוין) יהודית   וינברג (מונבז) מניה-מיכלה   רפפורט יוסף
בנינסון עמנואל   וינברג משה   רפפורט (וינברג) תמרה
גורה משה   וינברג שמעון   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
וינברג אלחנן   ויסמן (בנינסון) בלה   שפירא שרה פיגה
וינברג זלה   ויסמן (בנינסון) רוחמה    
וינברג חיים   כצלר (וינברג) ניוטה חנה