איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולשן (אולשנסקי) יצחק   חומה יעקב   לוין (פיין) בתיה
אלישיב (לוי) ברטה   חיסין ניוטה   קרון אהרון
בניסוביץ רחל לאה   יאפו פסח   קרון לובה אהובה
חומה ברוך   כהן (מלניק) חיה