איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ראם שלמה   רקובסקי שלמה יעקב   שמאי חביב
רגבי צפורה   רקובסקי תמר   שמאי (מזרחי) רחל
רובינפלד גדעון   שאול שלמה   שמחון יוסף
רוז'נסקי יקותיאל   שגיא סימה   שנהר (לנסקי) מירב
רוז'נסקי משה   שובלי רבקה   שני אברהם
רוזיליו (אלקיים) רבקה   שוורץ גליקה   שני גדעון
רוזן (רוזנבליט) רפי   שוורץ (שווארץ) משה   שפריר אהוד
רוזן (רוזנבליט) שמואל   שולב (אררט) גלית   שפריר (רגבי) אלישבע
רוטשילד (רבה) שולמית   שחם (בקר) בלהה   שר (זילברשטיין) רחל
רום יוסף   שחם מאיר   שראל אביגיל
רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שטזברג (פרסוב) גאולה ג'וליה   שרון (שטרן) ישראל
רטנר (מושין) שולמית   שטינברג (אלימלך) טובה   שרשבסקי אליעזר
ריבלין (ארבל) עפרה עופיק   שטמר אבנר   ששתיאל (אלפיא) צלחה
רייטר (נסצקי) עדי   שטרנפלד בצלאל   תובל (וילקנסקי) עמוס
רייטשוק יעקב   שילוני (יקותיאלי) ברכה   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
רקובסקי אברהם ברוך אבא   שילוני עדי   תם שלמה
רקובסקי אותי   שילוני רם   תמיר (פרסוב) תמר
רקובסקי חגי   שיריזלי שלמה ישראל    
רקובסקי יהונתן   שליט אלי