איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פלברט סולומון שלום   פרסוב אברהם   קלדרון (קמחי) בהירה
פלג (רוז'נסקי) תקוה   פרסוב בועז   קלדרון דוד
פלדי (פישר) רות   פרסוף (פרסוב) נחמיה   קלדרון (רינהרץ) דרורה
פלדמן דפנה   צביאלי שרגא   קלדרון (ורון) רחל
פניני (פרלמן) צבי   צור (בן דוד) פנינה   קלדרון שמחה
פרבר ארמנד אהרון   ציטרין (דימנט) מלכה   קלימקר (כהן) מרים
פרבר יעקב   צלליכין (מוסאיוף) חנה   קלעי (עץ הדר) דינה
פרבר מארק מרדכי   צלליכין יורם   קרין (כרסנתי) עופרה
פרבר משה מוריס   צלליכין רוחמה   קריצמן קורץ (סגל) העני הניה
פרח (קרישבסקי) פנינה נינה   קאופמן (דימנט) רחל   קרישבסקי (ורשבסקי) טיליה חוה
פריאלניק פרידה   קאי (כרסנתי) מקסימה   קרישבסקי יעקב
פרידמן (עמיאל) בלה   קדם (גרינפילד) חמוטל   קרישבסקי מרדכי מרקו
פרידמן יוסף   קוזי (קלדרון) חיה   קרישבסקי אזרחי אסא יריב משה
פרידמן יצחק   קויפמן אהרון   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה
פרידמן רחל   קויפמן זליג   קרניאל חגי
פרידמן שלמה   קויפמן (לוריא) חנה   קרצ'בסקי גאולה
פרידמן שרגא   קויפמן יהושע   קררי יגאל
פרנקו (סיטון) סימה   קוצ'רסקי נחום   קרתי אהובה
פרס אהרון   קירז'נר יצחק   קרתי (קרצ'בסקי) דוד
פרס ישעיהו   קלדרון (בזה) אסתר   קרתי (קרצ'בסקי) יחזקאל