איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרמן דוד   ויסמן יוסף   חדג'י יוסף
הרצבי יהודה   ויסמן יעקב   חדג'י סולומון
הררי (לוי) אסתר   ויצמן (יפת) דקלה   חדג'י קלרה
הרשליר (הרשלר) רבקה   ורדי (אבריצ'ר) פנינה   חומה (וולפינזון) סטלה
הרשלר יעקב גד   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר   חונן בנימין
ובר דניאל   זיגר (הורוביץ) ימימה   חיון עמנואל אליהו
ובר זאב   זיו (ויסמן) ברוך   חיסין (פרידמן) רבקה
ובר חיים   זיזובי רחל   חלמיש שלמה
ובר עמוס   זיזובי (לוי) שרה   חרל"פ חיים זבולון
וולפא אליהו   זילברמן (צייזלר) גבריאלה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא
ויטנברג גיורא   זילברשטיין מרדכי   חרש (גולדין) חיה
וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   זילברשטיין (צלליכין) שלומית   חתוכה (ג'מילי) ברכה
וילקנסקי ערן   זילברשטיין שמואל   טביב (כהן) מלכה
וינברג שליט חנה   זינגר יוסף   טוביה אהרון
וינדמן (יושע) שרה   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   טוביה (יהוד) יונה
וינשטוק (ברדן) בת עמי   זמסקי אורן   טורקיה (סבאן) שמחה
וינשטיין אברהם   זמסקי (ברקוביץ) חיה   טפר (גרינברג) פסיה
ויס משה בער דב   זק"ש (חרל"פ) אהובה   טרבלוס (זמסקי) תמר
ויס נטע צבי   זקן חיים   טרגן מנשה
ויסמן יהודה   חביב (ברוך) אביבה   טרכטנברג (גוטליב) דבורה