איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלוך (כהן) ארלוזורה   בן נאים משה   ברוך (כהן) אורה
בלוך בנימין   בן נאים רפאל   ברוך (פלד) ליאורה
בלוך דניאל   בן עוזיאל אבנר   ברוק (שיינברגר) חנה
בלקין (קויפמן) חסיה   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   ברמן הרי
בן אבות (רגבי) רוחמה   בנדור (לבנטל) יעל   ברמן (מזוביצקי) חנה
בן אהרון צדוק אברהם   בנינסון (ולרו) שמחה   ברנע יוסף
בן אליעזר (צמח) גאולה   בק ישראל   ברנפלד אמנון
בן ארויה דוד   בק (טבצ'ניק) ליפא   ברקאי אפרים
בן ארצי (תורכי) שמואל   בק (שטרן) פראדל-פרידה   ברקוביץ אליהו
בן דוד גור   בק צבי   ברקוביץ יוסף
בן דוד יגאל   בקר (מקובסקי) בינה   ברקוביץ יעקב
בן דוד יוסף   בקר גדעון   ברקוביץ משה חיים
בן דור (בונודו) דב ברנרד   בקר (הנדלמן) חיה   ברשבסקי (גולדברגר) אסתר
בן דור (סטינגר) מיקי   בר אדון (מיכאלי) דורית אנה   ברשבסקי שמחה דוד
בן דור (בונודו) מרדכי מוטי   בר און דרור   ברשבסקי (גולדברגר) שרה
בן דור (וינשטוק) שרה   בר און (קובלנוב) מירה   ג'מילי מזל
בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   בר נס (רוז'נסקי) שולמית   ג'מילי משה
בן נאים בן ציון   ברדן (בק) אסתר   ג'קסון יהושע ג'קי
בן נאים (שלוי) חדוה   ברדן עמנואל   גדסי (עמרני) בת שבע
בן נאים יואל   ברויטמן אבנר   גולדברג (קפלן) חנה