איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   אלפיא אסתר   ביברמן (פאפו) דליה
אביאל (אבולעפיה) דליה   אלפיא (אלפיה) רבקה   בירמן (ציבלין) אסתר אתי
אביוב (אברמוב) אסתר   אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   בלוך (כהן) ארלוזורה
אביוב (דוידוב) מרגלית   אלרן אברהם אבי   בלוך בנימין
אביוב (מבשוב) רבקה   אמיר אהרון   בלוך דניאל
אבישי מנחם   אנגלברג (פרידמן) מרים   בלקין (קויפמן) חסיה
אבישר בן ציון   אפשטיין יעקב   בן אבות (רגבי) רוחמה
אברמוב רחלי   אריה אברהם   בן אהרון צדוק אברהם
אברמסון (גולדשמיט) פנינה   ארמן (מושין) שרה   בן אליעזר (צמח) גאולה
אוליבנבוים (כהן) מרים   ארנן (הרלינג) אברהם   בן ארויה דוד
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   ארנן (בורלא) דליה   בן ארצי (תורכי) שמואל
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   אררט עמית משה   בן דוד גור
אופק (בן ארצי) יונה   באשר (אפרים) אסתר   בן דוד יגאל
אורן (פליגלמן) רות   באשר רבקה   בן דוד יוסף
איזנברג אמנון   בוקסר (עזרא) אסתר   בן יעקב (פרוסקובר) יגאל
איזקסון אליהו   בורלא אילן   בן נאים בן ציון
איכילוב (זינגר) איטה   בורלא חיים   בן נאים (שלוי) חדוה
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   בורלא יהודה   בן נאים יואל
אליסון יפה שיינה ג'ני   בורלא רם   בן נאים משה
אלישיב אוצי יצחק   בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   בן נאים רפאל