איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   אלפיא אסתר   ביאליק יואל
אביאל (אבולעפיה) דליה   אלפיא (אלפיה) רבקה   ביברמן (פאפו) דליה
אביוב (אברמוב) אסתר   אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   בירמן (ציבלין) אסתר אתי
אביוב (דוידוב) מרגלית   אלרן אברהם אבי   בית הלחמי (פרץ) סוזי רחל סוזן
אביוב (מבשוב) רבקה   אמיר אהרון   בלוך (כהן) ארלוזורה
אבישי מנחם   אנגלברג (פרידמן) מרים   בלוך בנימין
אבישר בן ציון   אפשטיין יעקב   בלוך דניאל
אברמוב רחלי   אריה אברהם   בלקין (קויפמן) חסיה
אברמסון (גולדשמיט) פנינה   ארמן (מושין) שרה   בן אבות (רגבי) רוחמה
אוליבנבוים (כהן) מרים   ארנן (הרלינג) אברהם   בן אהרון צדוק אברהם
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   ארנן (בורלא) דליה   בן אליעזר (צמח) גאולה
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   אררט עמית משה   בן ארויה דוד
אופק (בן ארצי) יונה   באשר (אפרים) אסתר   בן ארצי (תורכי) שמואל
אורן (פליגלמן) רות   באשר רבקה   בן דוד גור
איזנברג אמנון   בוקסר (עזרא) אסתר   בן דוד יגאל
איזקסון אליהו   בורלא אילן   בן דוד יוסף
איכילוב (זינגר) איטה   בורלא חיים   בן יעקב (פרוסקובר) יגאל
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   בורלא יהודה   בן נאים בן ציון
אליסון יפה שיינה ג'ני   בורלא רם   בן נאים (שלוי) חדוה
אלישיב אוצי יצחק   בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   בן נאים יואל