איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   אלפיא אסתר   בורובסקי (הורביץ) מרים
אביאל (אבולעפיה) דליה   אלפיא (אלפיה) רבקה   בורובסקי עדן
אביוב (אברמוב) אסתר   אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   בורובסקי עופרה
אביוב (דוידוב) מרגלית   אלרן אברהם אבי   בורובסקי צפורה
אביוב (מבשוב) רבקה   אמיר אהרון   בורובסקי שרית
אבישי מנחם   אנגלברג (פרידמן) מרים   בורלא אילן
אבישר בן ציון   אפשטיין יעקב   בורלא חיים
אברמוב רחלי   אריה אברהם   בורלא יהודה
אברמסון (גולדשמיט) פנינה   ארמן (מושין) שרה   בורלא רם
אוליבנבוים (כהן) מרים   ארנן (הרלינג) אברהם   בורנשטיין (בורובסקי) אהובה
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   ארנן (בורלא) דליה   בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   אררט עמית משה   ביאליק יואל
אופק (בן ארצי) יונה   באשר (אפרים) אסתר   ביברמן (פאפו) דליה
אורן (פליגלמן) רות   באשר רבקה   בירמן (ציבלין) אסתר אתי
איזנברג אמנון   בוקסר (עזרא) אסתר   בית הלחמי (פרץ) סוזי רחל סוזן
איזקסון אליהו   בורובסקי (סירוטקין) אהובה   בלוך (כהן) ארלוזורה
איכילוב (זינגר) איטה   בורובסקי אריה   בלוך בנימין
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   בורובסקי בועז   בלוך דניאל
אליסון יפה שיינה ג'ני   בורובסקי בן ציון   בלקין (קויפמן) חסיה
אלישיב אוצי יצחק   בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   בן אבות (רגבי) רוחמה