איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרגלית (בקשיצקי) טובה   פינשטיין חנניה   קרפל אולינקי יהונתן
מרגלית שבתאי   פינשטיין עמינדב   רזי (מרקוס) גרדה
מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי   פלוטניק דוד   ריבקס חיה טובה
מרקוס יוסף אהרון   פפירמייסטר שמעון   ריבקס מנשה
מרקוס פרל   פרידמן (ציברסקי) פועה פעיה   שלומוביץ דוד
נחימוביץ פרץ   צוזמר (צאזמרי) יצחק   שמוטקין (רודניה) דבורה
סטרליץ מרדכי   ציטרינובסקי (הורביץ) יהודית   שמוטקין יוסף
סמושקין חיים   צמח (גולדנזון) רחל   שני (שניידר) אברהם
פאר שאול   קובובי (קובוביצקי) שאול   שני (שניידר, אלפרין) חנה
פייגלזון ראובן   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה   שניידר יעקב
פינשטיין אליעזר ליטמן   קלוצמן אדי   שניידר (כרפס) רחל
פינשטיין (אהרונוביץ) דורה   קן ציפור יעקב רפאל