איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   בר נתן (לטוכה) יהודית   זאיק (גולדין) אלה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   ברס (מילר) לאה   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה
אהרונוביץ ישראל   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   זוסמן (ינילוב) רחל
אולינקי (שטימלר) אסתר   גודני נתן   זלוטניק יוסף
אולינקי יעקב   גולדין יצחק   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
אולינקי יצחק   גולדנזון יהואש   יאפו (פדובה) גולדה
אולינקי מרים   גורביץ שלום   יזרסקי (ליפץ) אילה
אורישביץ מרדכי   גליל (גולדנזון) לאה פסיה   ינובסקי ידידיה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   גרינברג (ביצ'יק) רחל   יפה ישעיהו
אליאב (אורישביץ) רחל   דוידוביץ דב   יפה רפאל
אלפרין זאב   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   יפה (קירשון) שיינה
אלפרין ישראל   דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   כהן אברהם
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   הימן אליהו   לוין יוסף
אפשטיין (ז'אק) חמדה   הימן ברוך   ליפשיץ (גורדון) בתיה
אשל (גולדנזון) שפרירה   הימן ישראל   ליפשיץ (רובין) טובה
ביצ'יק אלחנן   הנדלר חיים   לירון (אורישביץ) טוביה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   הרמן (שקולר) שרה   לשם (טאובה) מרים
בן משה ונדה   וולפרט אברהם איב   מושין נחמן
בן צבי אחזיה   ויזנסקי יעקב   מושין שמואל
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   וישקין דוד מרדכי   מימון דב בוריס