איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   גודני נתן   יאפו (פדובה) גולדה
אהרונוביץ ישראל   גולדין יצחק   ינובסקי ידידיה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גורביץ שלום   יפה ישעיהו
אולינקי יעקב   גרינברג (ביצ'יק) רחל   יפה רפאל
אולינקי יצחק   דוידוביץ דב   יפה (קירשון) שיינה
אולינקי מרים   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   כהן אברהם
אורישביץ מרדכי   דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   לוין יוסף
אורישביץ (צוזמר) שושנה   הימן אליהו   ליפשיץ (גורדון) בתיה
אליאב (אורישביץ) רחל   הימן ברוך   לירון (אורישביץ) טוביה
אלפרין זאב   הימן ישראל   לשם (טאובה) מרים
אלפרין ישראל   הנדלר חיים   מושין נחמן
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   הרמן (שקולר) שרה   מימון דב בוריס
ביצ'יק אלחנן   וולפרט אברהם איב   מכניק פנחס
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   ויזנסקי יעקב   מן (יפה) לאה
בן משה ונדה   וישקין דוד מרדכי   מרגלית (בקשיצקי) טובה
בן צבי אחזיה   זאיק (גולדין) אלה   מרגלית שבתאי
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
בר נתן (לטוכה) יהודית   זוסמן (ינילוב) רחל   מרקוס יוסף אהרון
ברס (מילר) לאה   זלוטניק יוסף   מרקוס פרל