איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   חבקין חנה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   גודני נתן   יפה ישעיהו
אהרונוביץ ישראל   גולדין יצחק   יפה רפאל
אולינקי (שטימלר) אסתר   גורביץ שלום   יפה שיינה
אולינקי יעקב   גרינברג (ביצ'יק) רחל   כהן אברהם
אולינקי יצחק   דוידוביץ דב   לוין יוסף
אולינקי מרים   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   ליפשיץ (גורדון) בתיה
אורישביץ מרדכי   דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   לירון (אורישביץ) טוביה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   הימן אליהו   לשם (טאובה) מרים
אליאב (אורישביץ) רחל   הימן ברוך   מושין נחמן
אלפרין זאב   הימן ישראל   מימון דב בוריס
אלפרין ישראל   הנדלר חיים   מכניק פנחס
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   הרמן (שקולר) שרה   מן (יפה) לאה
ביצ'יק אלחנן   וולפרט אברהם איב   מרגלית (בקשיצקי) טובה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   ויזנסקי יעקב   מרגלית שבתאי
בן משה ונדה   וישקין דוד מרדכי   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
בן צבי אחזיה   זאיק (גולדין) אלה   מרקוס יוסף אהרון
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   מרקוס פרל
בר נתן (לטוכה) יהודית   זוסמן (ינילוב) רחל   סמושקין חיים
ברס (מילר) לאה   זלוטניק יוסף   פאר שאול