איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   גודני נתן   יאפו (פדובה) גולדה
אהרונוביץ ישראל   גולדין יצחק   ינובסקי ידידיה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גורביץ שלום   יפה ישעיהו
אולינקי יעקב   גרינברג (ביצ'יק) רחל   יפה רפאל
אולינקי יצחק   דוידוביץ דב   יפה (קירשון) שיינה
אולינקי מרים   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   כהן אברהם
אורישביץ מרדכי   דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   לוין יוסף
אורישביץ (צוזמר) שושנה   הימן אליהו   ליפשיץ (גורדון) בתיה
אליאב (אורישביץ) רחל   הימן ברוך   ליפשיץ (רובין) טובה
אלפרין זאב   הימן ישראל   לירון (אורישביץ) טוביה
אלפרין ישראל   הנדלר חיים   לשם (טאובה) מרים
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   הרמן (שקולר) שרה   מושין נחמן
ביצ'יק אלחנן   וולפרט אברהם איב   מושין שמואל
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   ויזנסקי יעקב   מימון דב בוריס
בן משה ונדה   וישקין דוד מרדכי   מכניק פנחס
בן צבי אחזיה   זאיק (גולדין) אלה   מן (יפה) לאה
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   מרגלית (בקשיצקי) טובה
בר נתן (לטוכה) יהודית   זוסמן (ינילוב) רחל   מרגלית שבתאי
ברס (מילר) לאה   זלוטניק יוסף   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי