איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   כהן אברהם
אדיבי (פינשטיין) רחביה   גודני נתן   לוין יוסף
אהרונוביץ ישראל   גולדין יצחק   ליפשיץ (גורדון) בתיה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גורביץ שלום   לירון (אורישביץ) טוביה
אולינקי יעקב   גרינברג (ביצ'יק) רחל   לשם (טאובה) מרים
אולינקי יצחק   דוידוביץ דב   מושין נחמן
אולינקי מרים   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   מימון דב בוריס
אורישביץ מרדכי   דשבסקי אביגיל   מכניק פנחס
אורישביץ (צוזמר) שושנה   הנדלר חיים   מן (יפה) לאה
אליאב (אורישביץ) רחל   הרמן (שקולר) שרה   מרגלית (בקשיצקי) טובה
אלפרין זאב   וולפרט אברהם איב   מרגלית שבתאי
אלפרין ישראל   ויזנסקי יעקב   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   וישקין דוד מרדכי   מרקוס יוסף אהרון
ביצ'יק אלחנן   זאיק (גולדין) אלה   מרקוס פרל
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   סמושקין חיים
בן משה ונדה   זלוטניק יוסף   פאר שאול
בן צבי אחזיה   חבקין חנה   פייגלזון ראובן
בן צבי אלימלך   יפה ישעיהו   פינשטיין אליעזר ליטמן
בר נתן (לטוכה) יהודית   יפה רפאל   פינשטיין (אהרונוביץ) דורה
ברס (מילר) לאה   יפה שיינה   פינשטיין חנניה