איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   יפה ישעיהו
אדיבי (פינשטיין) רחביה   גודני נתן   יפה רפאל
אהרונוביץ ישראל   גולדין יצחק   יפה שיינה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גורביץ שלום   כהן אברהם
אולינקי יעקב   גרינברג (ביצ'יק) רחל   לוין יוסף
אולינקי יצחק   דוידוביץ דב   ליפשיץ (גורדון) בתיה
אולינקי מרים   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   לירון (אורישביץ) טוביה
אורישביץ מרדכי   דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   לשם (טאובה) מרים
אורישביץ (צוזמר) שושנה   הימן אליהו   מושין נחמן
אליאב (אורישביץ) רחל   הימן ברוך   מימון דב בוריס
אלפרין זאב   הימן ישראל   מכניק פנחס
אלפרין ישראל   הנדלר חיים   מן (יפה) לאה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   הרמן (שקולר) שרה   מרגלית (בקשיצקי) טובה
ביצ'יק אלחנן   וולפרט אברהם איב   מרגלית שבתאי
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   ויזנסקי יעקב   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
בן משה ונדה   וישקין דוד מרדכי   מרקוס יוסף אהרון
בן צבי אחזיה   זאיק (גולדין) אלה   מרקוס פרל
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   סמושקין חיים
בר נתן (לטוכה) יהודית   זלוטניק יוסף   פאר שאול
ברס (מילר) לאה   חבקין חנה   פייגלזון ראובן