איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   בר נתן (לטוכה) יהודית   זאיק (גולדין) אלה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   ברס (מילר) לאה   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה
אהרונוביץ ישראל   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   זוסמן (ינילוב) רחל
אולינקי (שטימלר) אסתר   גודני נתן   זלוטניק יוסף
אולינקי יעקב   גולדין יצחק   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
אולינקי יצחק   גולדנזון יהואש   יאפו (פדובה) גולדה
אולינקי מרים   גורביץ שלום   ינובסקי ידידיה
אורישביץ מרדכי   גליל (גולדנזון) לאה פסיה   יפה ישעיהו
אורישביץ (צוזמר) שושנה   גרינברג (ביצ'יק) רחל   יפה רפאל
אליאב (אורישביץ) רחל   דוידוביץ דב   יפה (קירשון) שיינה
אלפרין זאב   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   כהן אברהם
אלפרין ישראל   דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   לוין יוסף
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   הימן אליהו   ליפשיץ (גורדון) בתיה
אפשטיין (ז'אק) חמדה   הימן ברוך   ליפשיץ (רובין) טובה
אשל (גולדנזון) שפרירה   הימן ישראל   לירון (אורישביץ) טוביה
ביצ'יק אלחנן   הנדלר חיים   לשם (טאובה) מרים
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   הרמן (שקולר) שרה   מושין נחמן
בן משה ונדה   וולפרט אברהם איב   מושין שמואל
בן צבי אחזיה   ויזנסקי יעקב   מימון דב בוריס
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   וישקין דוד מרדכי   מכניק פנחס