איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   כהן אברהם
אדיבי (פינשטיין) רחביה   גודני נתן   לוין יוסף
אהרונוביץ ישראל   גולדין יצחק   לירון (אורישביץ) טוביה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גורביץ שלום   לשם (טאובה) מרים
אולינקי יעקב   גרינברג (ביצ'יק) רחל   מושין נחמן
אולינקי יצחק   דוידוביץ דב   מימון דב בוריס
אולינקי מרים   דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   מכניק פנחס
אורישביץ מרדכי   דשבסקי אביגיל   מן (יפה) לאה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   הנדלר חיים   מרגלית (בקשיצקי) טובה
אליאב (אורישביץ) רחל   הרמן (שקולר) שרה   מרגלית שבתאי
אלפרין זאב   וולפרט אברהם איב   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
אלפרין ישראל   ויזנסקי יעקב   מרקוס יוסף אהרון
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   וישקין דוד מרדכי   מרקוס פרל
ביצ'יק אלחנן   זאיק (גולדין) אלה   סמושקין חיים
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   פאר שאול
בן משה ונדה   זלוטניק יוסף   פייגלזון ראובן
בן צבי אחזיה   חבקין חנה   פינשטיין אליעזר ליטמן
בן צבי אלימלך   יפה ישעיהו   פינשטיין (אהרונוביץ) דורה
בר נתן (לטוכה) יהודית   יפה רפאל   פינשטיין חנניה
ברס (מילר) לאה   יפה שיינה   פינשטיין עמינדב