איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברליאנד יצחק   יולביץ (גלגוט) שרה   רגבי (הירשפלד רוגובסקי) חנה
דויטש שבתאי   לויוס זיגמונד זיגי זאב   שורץ (הירשפלד) איטה אסתר
הירשפלד צבי הירש   מייזל (הירשפלד) רחל    
חומה (הירשפלד) בתיה רבקה   מירקין אריה