איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברליאנד יצחק   יולביץ (גלגוט) שרה   מירקין אריה
דויטש שבתאי   לויוס זיגמונד זיגי זאב   רגבי (הירשפלד רוגובסקי) חנה
הירשפלד צבי הירש   מייזל (הירשפלד) רחל   שורץ (הירשפלד) איטה אסתר
חומה (הירשפלד) בתיה רבקה   מינקוב שולמית