איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אילני (אוליבנבוים) אמנון   גיספן ישראל   כהן אברהם
אילני (יצחק) דליה   גיספן סעדיה   מטמן כהן אברהם
ארבל (איידלננט) עמיהוד   גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה   פרץ דודי
בן שמחון בן ציון   דקל (מוקטל) אילן   צוברי (אבוטבול) ברכה
בן שמחון (עמיאל) שמחה   הלוי אברהם אלקנה   קרפס (שאול לוי) פנינה
גוב (כץ) צפורה   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה   שאול (כהן) סולטניה מלכה
גיספן (ג'ספן) יוסף   זינר יאיר   שטמפפר אנוש