איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן (קרון) תמר   אשכנזי (אברמסון) בת עמי   מרמור רוני
אברמסון אבשלום   גוטרמן משה   ספקטור יצחק צקו
אברמסון ברכה   הוכמן אריאל   ריבק (אברמסון) לאה
אברמסון יונתן יונץ   הוכמן עמי    
אברמסון עמוס   כהן (קרון) ישראלה