איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   בנימיני ראובן   סגיס יהודה
אברבאיה (בכר) אסתר   זוסמן (יודלביץ) הדסה   סגיס (אלימלך) נצחיה סול
אלגרנטי אהרון   חממי יצחק   סונק אברהם
אריה שרה   טרבלוס אלון   שאלתיאל (קסטוריאנו) אסתר
ביאזי מאיר   יעקובי (אזולאי) עליזה    
בלדוד אליהו   נבון שמואל