איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דמארי (ילוז) פרחיה   כהן ארזי (זריהן) פלור   פרוסקובר משה
טביב (עובד) ברכה   מדליה עדנה   קוצ'רסקי (ארליך) גלילה
יבין (יוסף, יאבו) יוסי   מוסאל (שטרית) מזל   רבינוביץ (דרוקר) צופיה
יעקבסון (דהאן) מרים   מזרחי שמואל    
כהן גלעד גילי   ענטר (ג'ינו מזרחי) אסתר