איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דמארי (ילוז) פרחיה   כהן גלעד גילי   ספקטור (ועקנין) חנה
זינגר (לודמיר) שמואל   כהן ארזי (זריהן) פלור   ענטר (ג'ינו מזרחי) אסתר
טביב (עובד) ברכה   מדליה עדנה   פרוסקובר משה
יבין (יוסף, יאבו) יוסי   מוסאל (שטרית) מזל   קוצ'רסקי (ארליך) גלילה
יעקבסון (דהאן) מרים   מזרחי שמואל   רבינוביץ (דרוקר) צופיה