איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אחיטוב חיה לאה   גולדברג חנה   פרימן אברהם
אלקד להמן אילנה   גולדברג מרים   פרימן דוד
אפלבוים משה   גולדברג (פרימן) שרה   פרימן לאה
בן הריאל יעקב   סוקולקה (פרימן) צירקה   פרימן מרים
בקנר סזר   סקרבניק אדם   פרימן רפאל
גולדברג אידה יהודית   פליישר מרדכי מוטקה   רודניצקי ימימה