איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי (ארבל) טלי   בן עמי אבינועם   דרור פרימן רחל שלה
אברמוביץ (יונתי) צנועה   בנארי שלמה   הילזנרט (שנקר) בתיה
אולינקי (רוזנפלד) מרים   בנימיני (קלינגר) נעמי   הירש (אברמוביץ) כרמלה
אושרוב מרדכי   בסקינד (רוזנצויט) חיה   הלוי דבורה
איילון רות   בר נתן (פנחס) ליאת   הלל (איזנברג) רחל
אלון (אלטמן) יקותיאל קותי   ברניצקי (צליוק) מונה   הרץ (ברקוביץ) אהובה ויוי
אלטשולר גדעון   ברקן עמיקם עמי   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
אללוף (שלמה) עליזה   גבאי (קבשנבסקי) שרה   וולשטיין דן
ארבל אסנת   גולדרינג נגה   וינשטיין קוולמן אביבה
ארד נתן   גולדרינג (הלוי) נעמי   זהבי סלע ירדנה
ארזי משה   גולדרינג רון   זוסמן ישראל אליק
ארם (רוטמן) דבורה   גור (בן עמי) כרמלה   זוסמן (תרשיש) מרים
ארנולד (צ'רנוב) רבקה   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל   זיגר יצחק מרדכי
אררט אריאל יצחק   גליקברג אדליה   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית
ביגר יורם   גלעדי (קלימקר) גלעד   זקס עופר
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   גרוסמן טל   טויסטר שלמה
בית הלחמי עטרה   דביר (רוזן) אורית   יודילוביץ אריה
בן מרדכי (פרנקל) עמירה   דואק (כהן ארזי) שושנה   ירושלמי (שובינסקי) חסיה
בן עוזיאל אורה   דיין (שוורץ) רות   כהן (ברונשטיין) מלכה
בן עוזיאל אורי   דיקמן (לוקץ') אילנה   כהן נורית