איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי (ארבל) טלי   בנימיני (קלינגר) נעמי   הירש (אברמוביץ) כרמלה
אברמוביץ (יונתי) צנועה   בסקינד (רוזנצויט) חיה   הירשליר רות
אולינקי (רוזנפלד) מרים   בר נתן (פנחס) ליאת   הלוי דבורה
אושרוב מרדכי   ברניצקי (צליוק) מונה   הלל (איזנברג) רחל
אלון (אלטמן) יקותיאל קותי   ברקן עמיקם עמי   הרץ (ברקוביץ) אהובה ויוי
אלטשולר גדעון   גבאי (קבשנבסקי) שרה   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
אללוף (שלמה) עליזה   גולדרינג נגה   וולשטיין דן
ארבל אסנת   גולדרינג (הלוי) נעמי   וינשטיין קוולמן אביבה
ארד נתן   גולדרינג רון   זהבי סלע ירדנה
ארזי משה   גור (בן עמי) כרמלה   זוסמן ישראל אליק
ארנולד (צ'רנוב) רבקה   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל   זוסמן (תרשיש) מרים
אררט אריאל יצחק   גליקברג אדליה   זיגר יצחק מרדכי
ביגר יורם   גלעדי (קלימקר) גלעד   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   גרוסמן טל   זקס עופר
בית הלחמי עטרה   דביר (רוזן) אורית   טויסטר שלמה
בן מרדכי (פרנקל) עמירה   דואק (כהן ארזי) שושנה   יודילוביץ אריה
בן עוזיאל אורה   דיין (שוורץ) רות   ירושלמי (שובינסקי) חסיה
בן עוזיאל אורי   דיקמן (לוקץ') אילנה   כהן (ברונשטיין) מלכה
בן עמי אבינועם   דרור פרימן רחל שלה   כהן נורית
בנארי שלמה   הילזנרט (שנקר) בתיה   כהן (קרישבסקי) תמי