איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי (ארבל) טלי   בן עמי אבינועם   דיין (שוורץ) רות
אברמוביץ (יונתי) צנועה   בן עמי איתן   דיקמן (לוקץ') אילנה
אולינקי (רוזנפלד) מרים   בנארי שלמה   דרור (שמש) קרן
איילון רות   בנימיני (קלינגר) נעמי   דרור פרימן רחל שלה
אלון (אלטמן) יקותיאל קותי   בסקינד (רוזנצויט) חיה   הילזנרט (שנקר) בתיה
אלטשולר גדעון   בר נתן (פנחס) ליאת   הירש (אברמוביץ) כרמלה
אללוף (שלמה) עליזה   ברניצקי (צליוק) מונה   הלוי דבורה
ארבל אסנת   ברקן עמיקם עמי   הלל (איזנברג) רחל
ארד נתן   גבאי (קבשנבסקי) שרה   הרץ (ברקוביץ) אהובה ויוי
ארזי משה   גולדרינג נגה   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
ארם (רוטמן) דבורה   גולדרינג (הלוי) נעמי   וולשטיין דן
ארנולד (צ'רנוב) רבקה   גולדרינג רון   וינשטיין קוולמן אביבה
אררט אריאל יצחק   גור (בן עמי) כרמלה   זהבי סלע ירדנה
אשרוב מרדכי   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל   זוסמן ישראל אליק
ביגר יורם   גליקברג אדליה   זוסמן (תרשיש) מרים
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   גלעדי (קלימקר) גלעד   זיגר יצחק מרדכי
בית הלחמי עטרה   גרוסמן טל   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית
בן מרדכי (פרנקל) עמירה   גרין נורית   זקס עופר
בן עוזיאל אורה   דביר (רוזן) אורית   חודורוב (רשקוביץ') אורה
בן עוזיאל אורי   דואק (כהן ארזי) שושנה   טויסטר שלמה