איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי (ארבל) טלי   בן עמי אבינועם   דרור (שמש) קרן
אברמוביץ (יונתי) צנועה   בנארי שלמה   דרור פרימן רחל שלה
אולינקי (רוזנפלד) מרים   בנימיני (קלינגר) נעמי   הילזנרט (שנקר) בתיה
אושרוב מרדכי   בסקינד (רוזנצויט) חיה   הירש (אברמוביץ) כרמלה
איילון רות   בר נתן (פנחס) ליאת   הלוי דבורה
אלון (אלטמן) יקותיאל קותי   ברניצקי (צליוק) מונה   הלל (איזנברג) רחל
אלטשולר גדעון   ברקן עמיקם עמי   הרץ (ברקוביץ) אהובה ויוי
אללוף (שלמה) עליזה   גבאי (קבשנבסקי) שרה   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
ארבל אסנת   גולדרינג נגה   וולשטיין דן
ארד נתן   גולדרינג (הלוי) נעמי   וינשטיין קוולמן אביבה
ארזי משה   גולדרינג רון   זהבי סלע ירדנה
ארם (רוטמן) דבורה   גור (בן עמי) כרמלה   זוסמן ישראל אליק
ארנולד (צ'רנוב) רבקה   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל   זוסמן (תרשיש) מרים
אררט אריאל יצחק   גליקברג אדליה   זיגר יצחק מרדכי
ביגר יורם   גלעדי (קלימקר) גלעד   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   גרוסמן טל   זקס עופר
בית הלחמי עטרה   דביר (רוזן) אורית   טויסטר שלמה
בן מרדכי (פרנקל) עמירה   דואק (כהן ארזי) שושנה   טוליפמן (טברדין) אהובה
בן עוזיאל אורה   דיין (שוורץ) רות   יודילוביץ אריה
בן עוזיאל אורי   דיקמן (לוקץ') אילנה   ירושלמי (שובינסקי) חסיה