איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי (ארבל) טלי   בן עמי אבינועם   דיקמן (לוקץ') אילנה
אברמוביץ (יונתי) צנועה   בן עמי איתן   דרור (שמש) קרן
אולינקי (רוזנפלד) מרים   בנארי שלמה   דרור פרימן רחל שלה
איילון רות   בנימיני (קלינגר) נעמי   הילזנרט (שנקר) בתיה
אלון (אלטמן) יקותיאל קותי   בסקינד (רוזנצויט) חיה   הירש (אברמוביץ) כרמלה
אלטשולר גדעון   בר נתן (פנחס) ליאת   הלוי דבורה
אללוף (שלמה) עליזה   ברניצקי (צליוק) מונה   הלל (איזנברג) רחל
ארבל אסנת   ברקן עמיקם עמי   הרץ (ברקוביץ) אהובה ויוי
ארד נתן   גבאי (קבשנבסקי) שרה   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
ארזי משה   גולדרינג נגה   וולשטיין דן
ארם (רוטמן) דבורה   גולדרינג (הלוי) נעמי   וינשטיין קוולמן אביבה
ארנולד (צ'רנוב) רבקה   גולדרינג רון   זהבי סלע ירדנה
אררט אריאל יצחק   גור (בן עמי) כרמלה   זוסמן ישראל אליק
אשרוב מרדכי   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל   זוסמן (תרשיש) מרים
ביגר יורם   גליקברג אדליה   זיגר יצחק מרדכי
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   גלעדי (קלימקר) גלעד   זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית
בית הלחמי עטרה   גרוסמן טל   זקס עופר
בן מרדכי (פרנקל) עמירה   דביר (רוזן) אורית   חודורוב (רשקוביץ') אורה
בן עוזיאל אורה   דואק (כהן ארזי) שושנה   טויסטר שלמה
בן עוזיאל אורי   דיין (שוורץ) רות   טוליפמן (טברדין) אהובה