איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר אליעזר   זלסקי (בקר) לאה   רבינוביץ שרה
בקר בילה בלהה   יעקבזון דורה   שפטל אריה
הובר (רנקונשינסקי) פרומה   סלומון מרים   שפטל (רבינוביץ) פוליה
הובר שמואל יהודה   פופקו בוניה   שפר (פופקו) אלימלך
הורביץ גרשון   פופקו זליג   שרקון שמואל מרדכי
היטעל (אתיאל) שניאור-זלמן   קרצ'בסקי (אהרוני) שרה    
הימן משה יהושע הלוי   רבינוביץ שמואל