איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   וגיטל שיינע רבה   פפירמייסטר יצחק
אתיאל (היטעל) אריה ליב   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה   פרס (פפירמייסטר) מרים
בורק (רבינוביץ) טובה   כהן (פפירמייסטר) מיניה   פרשקובסקי (אהרוני) בתיה
בקר ניסן   לובמן (לוין) חנה   צוקרמן שלמה
ברקוביץ ראובן   מדמוני (פיאטקובסקי) שולמית   צפרוני (צפלביץ') גבריאל
גולדברג בנימין זאב   מצקין אברהם   קליבנוב (גולדברג) יהודית לודה
גולדברג שמואל   מרקוביץ חנה   קלס שרה לאה
הוכפלד (גולדברג) שולמית סולה   ספיר זאב   רבינוביץ משה קופמן
הורביץ (פפירמייסטר) רחל   ספיר נחמה לאה   רבינוביץ שמואל
היטעל חיה-שרה   פפירמייסטר גרשון   שפטל פניה
הימן אברהם   פפירמייסטר דב ברל