איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביר (אוברלנדר) מנחם   בן צבי (יכין) רותי   פרידמן (כץ) אסתר
אבשלום (פרידמן) יואל   מוזס משה   שיקלושי אליהו
אוברלנדר מיכאל   נכוני (ניקר) משה    
אניספלד צבי הירש   סנש גיורא