איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביר (אוברלנדר) מנחם   בן צבי (יכין) רותי   סנש גיורא
אבשלום (פרידמן) יואל   כספי (זילברמן) חיים ג'ורג'   פרידמן (כץ) אסתר
אוברלנדר מיכאל   מוזס משה   שיקלושי אליהו
אניספלד צבי הירש   נכוני (ניקר) משה