איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   וייסנשטרן מרדכי   פריד קלרה
אלישיב יצחק   ורש אליעזר   פרידמן גיא משה יעקב
אריה (אניספלד) דורה דבורה   ורש (טרייהפט) יהודית   פרייזלר ליוש משה
אריה רחל   יעקובי (פרל) אסתר   פרקש יהושע
בן צבי שמואל   כהן (שימו) אסתר   צור (רוטנשטיין) שמעון
גולן יעקב   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני   קליין משה
גרוס יעקב   כץ (כהנוב) רבקה   קראוס משה
גרין יעקב   פישר משה   רץ (שאנדור אלכסנדר) שמשון
דגן (דויטש) אברהם   פנגרות מרדכי   שנק משה
הרץ אריה בנדי   פריד דוד   שער מרים