איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   ורש אליעזר   פרייזלר ליוש משה
אלישיב יצחק   ורש (טרייהפט) יהודית   פרקש יהושע
אריה (אניספלד) דורה דבורה   יעקובי (פרל) אסתר   צור (רוטנשטיין) שמעון
אריה רחל   כהן (שימו) אסתר   קליין משה
בן צבי שמואל   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני   קראוס משה
גולן יעקב   כץ (כהנוב) רבקה   רץ (שאנדור אלכסנדר) שמשון
גרוס יעקב   פישר משה   שוורץ אריה
גרין יעקב   פנגרות מרדכי   שנק משה
דגן (דויטש) אברהם   פריד דוד   שער מרים
הרץ אריה בנדי   פריד קלרה    
וייסנשטרן מרדכי   פרידמן גיא משה יעקב