איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   ורש (טרייהפט) יהודית   פרקש יהושע
אלישיב יצחק   יעקובי (פרל) אסתר   צור (רוטנשטיין) שמעון
אריה (אניספלד) דורה דבורה   כהן (שימו) אסתר   קליין משה
אריה רחל   פישר משה   קראוס משה
בן צבי שמואל   פנגרות מרדכי   רץ (שאנדור אלכסנדר) שמשון
גולן יעקב   פריד דוד   שנק משה
גרוס יעקב   פריד קלרה   שער מרים
הרץ אריה בנדי   פרידמן גיא משה יעקב    
ורש אליעזר   פרייזלר ליוש משה