איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלוך דוריה   יעקובסון (קירש) רפאלה עדנה   קירש רות יהודית
בלוך ולרי   לן נורמן   רב רבינוביץ סלומון
גרוס (שיפמן) רחל   פדרמן טליה פנינה   רפפורט (ליפשיץ) אילונה
דורון (קוברסקי) קים יעל   קופר סטיב   שורץ ליונל
דרובין יואל   קירש ארנון דוד   שקןלניק אלנה